Първата глътка е за
големите поводи.
А останалите -
за споделените истории
от последните 140 години.