Централен офис София

"Каменица" АД
София 1784, ул. Иван Абаджиев 2, Офис А, ет. 3

Пивоварна "Каменица" АД, гр. Хасково

Хасково 6300, Северна индустриална зона

Връзки с обществеността

Търговски отдел

Отдел експорт

За препоръки и оплаквания

Отдел маркетинг

Човешки ресурси