Политика за поверителност

МОЛСЪН КОРС ПИВОВАРНА КОМПАНИЯ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дата на последна промяна и влизане в сила: 22 май 2018 г.


Въведение


Молсън Корс Пивоварна Компания цени и уважава неприкосновеността на личния живот на всеки индивид. Ние искаме Вие да знаете как събираме, използваме, прехвърляме, разкриваме и съхраняваме Вашата информация.

Настоящите Правила за защита на личните данни описват практиките ни във връзка с информацията (дефинирана в раздел 3), събирана чрез нашите уебсайтове, страници на социални медии и промоционални сайтове, които контролираме, уиджети, мобилни сайтове и приложения, нашите програми за награди, блогове, интерактивни приложения, имейли и текстови съобщения (SMS и MMS), които Ви изпращаме, чрез други интерактивни функции (поотделно „сайт“ и общо „сайтове“), нашите онлайн реклами на уебсайтовете на трети страни и чрез доставчици/източници, от които придобиваме информация.

Информацията, събирана съобразно тези Правила за защита на личните данни, може да бъде използвана по начина, описан тук, от Молсън Корс Пивоварна Компания и нейните дъщерни фирми, включително MillerCoors LLC, Молсън Корс Канада, опериращите компании на Молсън Корс Европа и Molson Coors International и съответните техни дъщерни фирми, филиали и свързани марки, агенти, доверени доставчици на услуги, както и корпоративни филиали, действащи от наше име (наричани общо „Молсън Корс“). Използваните в настоящите Правила термини „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят до Молсън Корс (както е определено по-горе). За целите на приложимите закони за защита и поверителност на данните, юридическото лице от Молсън Корс, на което предоставяте информацията си и/или което управлява сайта, чрез който комуникирате с нас, ще бъде администраторът на Личната информация (както е дефинирано по-долу), събрана от Вас на сайтовете.

Съветваме Ви да прочетете изцяло Правилата за защита на личните данни, за да се запознаете с нашите практики.


Правила


1) Настоящите Правила за защита на личните данни се отнасят до информацията, която получаваме от лицата, взаимодействащи с нас и нашите сайтове, продукти и услуги. Те не се отнасят до информацията, която получаваме в качеството си на работодател. От Вас не се изисква да предоставяте каквато и да било информация, когато взаимодействате с нашите сайтове; ако обаче решите да постъпите така, може да не бъде възможно да имате достъп до някои функции на сайтовете и други услуги. За информация относно начина, по който Молсън Корс ще обработва Вашата информация, когато кандидатствате за работа при нас, моля, вижте нашето отделно уведомление за добросъвестно обработване, което можете да намерите тук.


2) ДОСТЪПЪТ Е ОГРАНИЧЕН ДО ЛИЦА НА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ВЪЗРАСТ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ
САЙТОВЕТЕ НА МОЛСЪН КОРС И ДОСТЪПЪТ ДО ЦЯЛАТА РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИЯ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ЛИЦА НА РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА ВЪЗРАСТ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ СПОРЕД ЮРИСДИКЦИЯТА НА МЯСТОТО, ОТ КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДОСТЪПЪТ И СЕ РАЗГЛЕЖДА ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ. ОТ ВАС ЩЕ СЕ ИЗИСКА ДА ПОТВЪРДИТЕ ДАТАТА НА РАЖДАНЕТО СИ, ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕТЕ В ДАДЕН САЙТ ИЛИ ДА ВЗАИМОДЕЙСТВАТЕ С НЕГО. ВЪТРЕ В САЙТОВЕТЕ МОЖЕ СЪЩО ДА ИМА ПОДКАНИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДАТАТА НА РАЖДАНЕ.

НИЕ НЕ СЪБИРАМЕ УМИШЛЕНО ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛИЦА ПОД РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА ВЪЗРАСТ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ И МОЛИМ ТАКИВА ЛИЦА ДА НЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТ КАКВАТО И ДА БИЛО ИНФОРМАЦИЯ (ДЕФИНИРАНА ПО-ДОЛУ) И ДА НЕ ВЛИЗАТ В НАШИТЕ САЙТОВЕ. АКО СТЕ НА ВЪЗРАСТ ПОД РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ СЪГЛАСНО ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ И СТЕ ВЛЕЗЛИ В САЙТА НИ, ДАВАЙКИ НЕВЯРНА ДАТА НА РАЖДАНЕ, ВИЕ ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА НАПУСНЕТЕ ТОЗИ САЙТ. АКО СМЯТАТЕ, ЧЕ ЛИЦЕ ПОД РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА ВЪЗРАСТ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ НИ Е ПРЕДОСТАВИЛО ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЗАЙКИ В САЙТА ЧРЕЗ НАРУШЕНИЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТЪП, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С НАС И ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ОТСТРАНЕНА.


3) СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


A. Типове информация: Молсън Корс събира два типа информация (наричани общо „информация“):


„Лична информация“ е информацията за дадено лице, както е дефинирана в приложимите закони. Тази информация обикновено се събира, когато се регистрирате за акаунт, поръчвате стока, участвате в промоция, взаимодействате с нас чрез социални медии, извършвате обслужване на клиенти или правите справки на сайтове. Примерите за Лична информация включват: Информация за контакт (напр. име, домашен или физически адрес, имейл адрес, телефонен номер и мобилен телефонен номер); Информация за фактуриране и доставка (напр. номер на кредитна/дебитна карта, дата на изтичането ѝ, CVV код, адрес на фактуриране и доставка и информация за контакт); Потребителско име и пароли, използвани за достъп в сайтовете, включително проверка чрез платформи на социални медии; Информация за акаунт в социална медия (напр. потребителско име и пароли, снимки в профила и други изображения, които предоставяте, като съдържание, генерирано от потребителя); Държавни идентификационни номера/единен граждански номер (ЕГН) (които може да включват, ако сте жител на САЩ, социалноосигурителен номер (в ограничен брой случаи, например ако спечелите от лотария или получавате компенсация, което трябва да бъде декларирано в държавните данъчни формуляри); и Друга лична информация, която се счита за необходима или сте предоставили доброволно. „Друга информация“ е информация, събрана от сайтове, интернет и източници на трети страни, която не идентифицира специфично дадено лице. Примерите за Друга информация обикновено включват: Демографска информация, в това число дата на раждане, пол, интереси, щат, пощенски код, часова зона, държава и език, когато той не идентифицира определено лице; Предпочитания, навици за пазаруване и друга информация, свързана с начина на живот, включително списъци с желани продукти, история на поръчките, маркетингови предпочитания и мобилен оператор; Запитвания за търсене; Данни за използването на приложения; Местонахождение на регистрационния файл на сървъра, доставчик на интернет услуги, идентификатор на мобилното или друго устройство (напр. UDID и MEID), потребителски агенти или IP адрес; Информация, събрана чрез бисквитки, маркери, пиксели, ясни пиксели, маяци и други подобни технологии; Информация за географското местоположение, като например точното или приблизителното Ви местонахождение; Препращане към и излизане от уебсайтове/URL (включително URL с опция за пренасочване и пикселни маркери); Информация за браузъра и устройството (включително платформа и версия); Друга обобщена или анонимна информация.

В някои юрисдикции определени видове Друга информация може да се считат за Лична информация. Доколкото дадена информация се счита за Лична информация според местните закони, ние също я третираме като такава и гарантираме, че обработката от наша страна на тази Лична информация е съобразена с всички приложими закони за защита и поверителност на данните. По същия начин, ако ние комбинираме Друга информация с Лична информация, получената в резултат информация ще бъде третирана като Лична през целия период, в който остава комбинирана.

До степента, разрешена от приложимите закони, всяка Лична информация може да бъде комбинирана с всяка Друга информация, която ни предоставяте чрез други канали, която е обществено достъпна или която можем да получим по друг начин, включително от трети страни.


B. Как можем да събираме информация: Молсън Корс може да събира информация по следните начини:


От Вас (напр., когато доброволно я предоставяте, информация като дата на раждане, пол, хобита и интереси, консуматорски навици, пощенски код и предпочитаните от Вас начини на комуникация); От нашите сайтове и приложения (напр. когато купувате продукт от сайт за електронна търговия или се съгласявате да получавате промоционални имейли); Офлайн (напр. чрез запитвания за обслужването на клиентите, промоции); Чрез технологии за онлайн проследяване, включително проследяване между различни устройства (напр. журнални файлове на услугата, IP адрес, бисквитки, маркери, пиксели, ясни пиксели, gif-ове, бъгове, маяци и други подобни технологии, някои от които могат да дадат възможност на Молсън Корс или на нашите доставчици на услуги да Ви идентифицират и да събират информация за Вас от различни устройства и сайтове); От използването на мобилно устройство (т.е. информация, получена чрез нашето мобилно приложение, като например географските ширина и дължина на устройството Ви или неговите възможности да показва местонахождението си (напр. GPS, Wi-Fi, Bluetooth сигнал, маяци, чипове със светодиоди или други подобни технологии) и услуги или мобилни приложения за плащане на 3-ти страни; Чрез браузъра или устройството Ви (напр. определена информация, включително типа на компютъра Ви, името и версията на операционната система, IP адреса, адреса за контрол на медиен достъп (MAC), езика, вида и версията на интернет браузъра и доставчика на услуги, който често автоматично се установява от повечето браузъри); Чрез анализа и рекламните функции на уебсайтове (напр. Google Анализ, Google Демографски данни, отчитане на интереси, технологии на Adobe Flash, включително, но не само, локално съхранени обекти на Adobe Flash, Quantcast); Чрез други източници (напр. публични бази данни, партньори за съвместен маркетинг, платформи на социални медии, хора, с които сте свързани в платформите на социални медии, публични форуми и друг вид трети страни).

C. Как можем да използваме информацията: До степента, разрешена от приложимите закони, Молсън Корс може да използва Вашата информация за:


Да Ви изпращаме административна информация, например информация относно сайтовете и промените в нашите правила, условия и политики. Поради това, че тази информация може да бъде важна за Вашето използване на сайтовете, Вие не можете да се откажете от получаването на тези съобщения; Да администрираме акаунта Ви на който и да било от нашите сайтове, включително програмите за награди, промоциите и състезанията, в които се включвате, в това число и за да Ви информираме за резултатите. Моля, отбележете, че някои промоции имат допълнителни правила, които може да съдържат допълнителна информация за използването и разкриването на Вашата информация; Да Ви изпращаме маркетингови съобщения и актуализации за Молсън Корс, които сте се съгласили да получавате, включително информация за нови продукти, събития и промоции (напр. имейли, моментални известия, SMS и MMS съобщения); Да Ви показваме персонализирани или целенасочени реклами въз основа на информацията, която сме получили от Вашето използване на сайтовете и рекламите ни, информацията, която сме получили от трети страни или комбинация от тези източници, включително предишни покупки или интереси; Да Ви изпращаме имейли относно транзакциите, когато сте направили покупка на наш сайт, включително потвърждение на поръчката и имейли за изоставена количка; Да изпълним поръчката Ви и да обработим транзакциите/плащането Ви; Да Ви осигурим поддръжка като клиент, да отговаряме на запитванията и да изпълняваме Ваши заявки; Да Ви позволим да взаимодействате с или да публикувате в нашите блогове или страници в социалните медии, както и в други подобни платформи, в които решите да взаимодействате с нас и с други потребители. Моля, обърнете внимание, че всяка информация, която публикувате или разкривате в тези платформи, ще стане публична и може да бъде на разположение на посетителите на сайтовете и широката общественост; Да Ви дадем възможност да изпращате чрез сайтовете съобщения на приятели (само за лица на разрешената от закона възраст за консумация на алкохол). Като използвате тази функция, Вие ни информирате, че имате право да използвате и да ни предоставите данните за контакт на приятеля си; Да провеждаме маркетингови проучвания и анализи, както и за други бизнес цели, включително, но не само, одити, разработка на нови продукти, улесняване на връзката ни с Вас и нашите сайтове, оценка на ефективността на нашето медийно купуване, идентифициране на тенденциите и характеристиките на трафика и изтеглянето, диагностика на проблеми; Да персонализираме изживяването Ви на нашите сайтове, включително показването на съдържание, базирано на местонахождението Ви, предишни покупки, интереси, както и информация, събрана от различни устройства и сайтове; Да разширяваме и подобряваме нашите продукти, услуги, съдържание, реклами и промоции; Да се съобразяваме с и да налагаме спазването на приложимите законови изисквания, в това число съобразяването със закони извън държавата, в която живеете; Да отговаряме на запитвания от държавни власти, включително такива извън държавата, в която живеете; и Да използваме Вашата информация за други цели в обобщена или анонимна форма, или По други причини, изисквани от закона.

Ние може също да споделяме информацията Ви в рамките на Молсън Корс по начин, съобразен с настоящите Правила за защита на личните данни. Може също да споделяме Вашата информация с трети страни, както е описано по-долу.


4) ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ


A. Бисквитки и технологии за проследяване. Молсън Корс използва на своите сайтове „бисквитки“, „маркери“, „пиксели“, „ясни gif-ове“ и други подобни технологии за проследяване. Бисквитката е текстови файл, който се поставя на Вашия компютър или друго мобилно устройство, когато влизате в сайтовете ни или в интернет. Тези технологии позволяват на Молсън Корс да събира информация за взаимодействието Ви с нашите сайтове и реклами. Примерите за такава информация може да включват, но не се ограничават до: демографска информация, тип браузър, IP адрес, посетени страници, извършени действия и продължителност на посещението Ви. Вие можете по всяко време да се откажете от някои механизми за проследяване чрез настройките на браузъра си. Ако обаче решите да деактивирате такива функции, може да загубите достъп до някои функции и да не се възползвате напълно от всички предложения на сайта ни.

На нашите сайтове се използват различни типове бисквитки за различните цели. Те са известни като: абсолютно необходими бисквитки, бисквитки за продуктивност и бисквитки за функционалност. Някои бисквитки може да бъдат предоставени от външна трета страна, за да осигурят допълнителна функционалност на сайтовете ни. Те са изброени по-долу.

Абсолютно необходими бисквитки

Това са бисквитки, които са от съществено значение за изпълнението на дадено искано от Вас действие, като идентифицирането Ви при влизане. Ако откажете тези бисквитки, като промените настройките на браузъра си, ние не можем да гарантираме как нашите сайтове ще работят по време на посещението Ви.

Бисквитки за продуктивност

Това са бисквитки за подобряване на сайтовете ни, например за анализи, позволяващи ни да видим как се използва даден сайт и кое трябва да подобрим. Тези бисквитки се използват за събиране на информация за начина, по който посетителите използват нашите сайтове. Информацията се събира в анонимна форма и включва броя на посетителите, откъде са дошли на сайтовете и кои страници са посетили.

Бисквитки за функционалност

Тези бисквитки подобряват работата и функционалността на нашите сайтове, често като резултат от нещо, което правите като потребители. Например можем да персонализираме съдържанието за Вас или да запомним предпочитанията Ви.

Молсън Корс, нашите доверени доставчици на услуги и трети страни, на които е разрешено, може също да рекламират нашите продукти на уебсайтовете на трети страни. Уебсайтовете на трети страни също може да използват бисквитки или други устройства за проследяване. Молсън Корс, нашите доверени доставчици на услуги и трети страни, на които е разрешено, нямат контрол върху технологиите за проследяване, използвани от уебсайтовете на трети страни. Затова Вие трябва внимателно да прегледате правилата за поверителност и защита на личните данни на тези сайтове на трети страни, за да се запознаете с техните начини на проследяване, ако имат такива.


B. Искания „Не проследявай“. Ние автоматично събираме информация от бисквитки и друга информация, когато посещавате нашите сайтове. Поради това автоматично събиране, за момента не уважаваме искането „Не проследявай“ на браузъра. В момента ние участваме в рекламни мрежи на трети страни и използваме бисквитки от трети страни, както е описано по-горе, за да проследим посещенията Ви на уебсайтовете.

За да се осведомите как да се откажете от събирането на информация от други устройства за проследяване, моля, вижте раздел „Избор/Отказ“ по-долу.


C. Деактивиране на бисквитки за Вашия браузър. Можете да откажете или да изтриете бисквитки на нашите сайтове. Моля, вижте инструкциите в „Помощ“ на браузъра си за да научите повече за бисквитките и други устройства за проследяване и как да управлявате тяхното използване. Ако изберете да откажете или да изтриете бисквитки, част от функционалността на нашите сайтове може да бъде нарушена. Ако използвате друг компютър или промените браузъра, ще трябва да повторите процедурата на отказване или изтриване на бисквитки. За повече информация относно бисквитките, включително как да настроите интернет браузъра си да отхвърля бисквитки, посетете www.allaboutcookies.org.


D. Проследяване на реклами. Някои устройства може да Ви дават възможност да ограничите проследяването на реклами. Вижте настройките на компютъра или устройството си за информация как да деактивирате проследяването на реклами.


5) ТРАНЗАКЦИИ


В някои случаи ние може да използваме платежни услуги на трета страна, за да обработваме покупки, направени чрез сайтовете, включително, но не само, сайтове за резервация и електронна търговия/сайтове за онлайн продажба на дребно. В тези случаи Вашата информация може да бъде събирана от тази трета страна, а не от нас, и ще бъде предмет на правилата за поверителност и защита на личните данни на третата страна, а не на настоящите Правила за защита на личните данни. Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за използването и разкриването на Вашата информация от тази трета страна.


6) СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ВИ/РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ


Понякога Молсън Корс може да предостави известна информация на трети страни (напр. доверени доставчици) и в рамките на нашата фамилия от компании/марки. Ние ще споделяме информацията Ви с тези трети страни и свързаните с тях юридически лица само по начините, които са описани в настоящите Правила за защита на личните данни. Молсън Корс или лица, които ни помагат с нашите бизнес дейности, са упълномощени да използват гореспоменатата Ваша информация само доколкото е необходимо, за да осигурят тези услуги или за други цели, описани по-долу. Ако искате да откажете информацията Ви да се споделя с трети страни при определени обстоятелства (например когато Вашата Лична информация се използва за маркетингови/промоционални цели), моля, свържете се с нас, както е описано по-долу в „Запитвания относно поверителността“.

Например Молсън Корс може да сподели приложимата информация, която събира за Вас, в следните случаи:

С нашите доверени доставчици на услуги за оценка и подобряване на нашите маркетингови и промоционални усилия, съдържание, продукти и услуги, за по-добро разбиране на интересите и предпочитанията на клиентите, за да Ви предоставим съответната информация, както и за провеждане на съвместни маркетингови програми; С нашите доверени доставчици на услуги, които ни помагат с бизнес дейности (напр. обработка на транзакции с кредитни карти, организиране на промоции и състезания, доставяне на поръчката Ви, помощ с операциите на сайта, осигуряване на обслужване на клиентите и изпращане на имейли); С нашите доверени доставчици на услуги, които работят от наше име и които нямат самостоятелно право да използват информацията, до която имат достъп или която ние им разкриваме; Във връзка с корпоративни промени, включително сливане, придобиване или продажба на активи; Във връзка с промоции, например на трети страни, които са спонсори на промоция, за да предоставим на третата страна списъци с имената и информацията за контакт или по друг начин, съответстващ на правилата, приложими за промоцията; С трети страни-партньори, с които можем да влезем във връзка (напр. съвместни маркетингови кампании, спортни сдружения). В зависимост от целите на това споделяне, Молсън Корс може да Ви даде възможност да изберете дали тази информация да бъде споделена, преди да я сподели с подобен партньор. Последващото използване на информацията от партньорите-трети страни ще се управлява от техните собствени практики и правила за поверителност и защита на данните; Ако се изисква от закона, например във връзка със запитване от държавен орган или във връзка с призовка или подобна правна процедура; Когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на правата ни, на Вашата безопасност или безопасността на други, за разследване на измами или в отговор на държавно искане; и С която и да било трета страна, с Вашето предварително официално съгласие за това.

7) УСЛУГИ, БАЗИРАНИ НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО


Молсън Корс може да събира данни за физическото местонахождение на устройството Ви, напр. използвайки сателитни сигнали, GPS, предавателни кули за мобилен сигнал, маяци или Wi-Fi сигнали. Ние може да използваме физическото местонахождение на устройството Ви, за да Ви предоставим персонализирани услуги и съдържание, базирани на местоположението, включително реклами. Ние може също да споделим физическото местонахождение на устройството Ви, комбинирано с информация за това кои реклами сте видели и друга информация, която събираме, с нашите маркетингови партньори, за да им дадем възможност да Ви осигурят по-персонализирано съдържание, включително реклами, и за проучване на ефективността на рекламните кампании. В някои случаи може Ви се даде възможност да разрешите или забраните такава употреба и/или споделяне на местонахождението на устройството Ви, но ако изберете да се откажете от тази употреба и/или споделяне, ние и/или нашите маркетингови партньори може да не сме в състояние да Ви осигурим приложимите персонализирани услуги и съдържание. Освен ако не дадете съгласието си, тези данни за местонахождението се събират анонимно под форма, която не Ви идентифицира лично. Например ако изтеглите на устройството си сайт на Молсън Корс (включително мобилно приложение), може да имате възможност да заявите, че бихте искали да споделите местонахождението си.

За информация относно отказването от услуги, базирани на местонахождението, моля, вижте „Настройки“ в настройките на устройството си.


8) СИГУРНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Сигурността, целостта и поверителността на Вашата информация са изключително важни за нас. Молсън Корс използва административни, технически и физически методи за сигурност, за да защитава информацията, която съхранява, с цел да гарантира, че тя се използва в съответствие с настоящите Правила за защита на личните данни. Моля, имайте предвид обаче, че въпреки нашите усилия, никои мерки за сигурност не са перфектни или непробиваеми. Ако имате причина да смятате, че Вашата Лична информация не е защитена, моля, свържете се с нас незабавно, както е указано в раздел 13 по-долу.

Когато публикувате в платформи на социални мрежи или други обществени платформи, информацията, която споделяте, е видима за останалите потребители и може да бъде прочетена, събирана или използвана от други потребители. Молсън Корс не носи отговорност за информацията, която доброволно споделяте или предоставяте на тези платформи. Ако например посочите името, възрастта и адреса си в сайт на социална медия, тази информация става публична.

Ние ще съхраняваме Личната Ви информация толкова дълго, колкото е разумно необходимо за целите, за които е събрана, както е обяснено в настоящото уведомление. В някои случаи е възможно да съхраняваме Вашата Лична информация за по-дълъг период от време, например когато сме задължени да го правим в съответствие със законовите, регулаторните, данъчните или счетоводни изисквания.

При специфични обстоятелства ние може да съхраняваме Вашата Лична информация за по-дълъг период от време, за да имаме точен запис на взаимодействията Ви с нас в случай на оплаквания или оспорване, или ако имаме достатъчно основания да вярваме, че има перспектива за съдебен спор във връзка с Личната Ви информация или взаимоотношенията ни.


9) МЕЖДУНАРОДНИ ПОТРЕБИТЕЛИ


Всяка информация, която ни предоставяте или която се събира от или от името на Молсън Корс, може да се прехвърля или използва от различни юридически лица по света при спазване на практиките, описани в настоящите Правила за защита на личните данни. Молсън Корс като глобална компания с местни дъщерни фирми и филиали, се съобразява с всички приложими местни, щатски и държавни закони по отношение на събирането, използването и разкриването на Вашата информация.

За допълнителна информация за това как ние прехвърляме Лична информация в съответствие с конкретното законодателство на ЕС за поверителността на личните данни, моля, вижте раздел „Допълнителна информация за жителите на ЕС“ по-долу.


10) СОЦИАЛНИ МРЕЖИ/ОНЛАЙН ОБЩНОСТИ


На някои сайтове може да Ви дадем възможност за достъп до онлайн общности за обмен на информация, като например съобщения, снимки и видео клипове. Можете да споделяте такава информация само с лица на разрешената от закона възраст за консумация на алкохол според юрисдикцията на мястото, откъдето влизате в такъв сайт. Може също да Ви дадем възможност да публикувате съдържание от някои сайтове в профила си в други социални мрежи. Моля, имайте предвид, че за всяко съдържание, което публикувате или предоставяте на този сайт, ще се прилагат правилата за поверителност на сайта на социалната мрежа. В допълнение, когато публикувате или споделяте съдържание или комуникации от нашите сайтове с която и да е трета страна-социална мрежа, Вие също ни позволявате да споделяме информация с тази трета страна-социална мрежа.

Ние не можем да контролираме политиките или условията на такива трети страни-социални мрежи. Например споделянето на такава информация във Facebook може да налага използването на бисквитки и/или приложно-програмен интерфейс, за да се улесни комуникацията между нашите сайтове и Facebook. Информацията, споделяна чрез бисквитки и/или приложно-програмен интерфейс, след това става предмет на политиката на Facebook относно данните, която се намира на https://www.facebook.com/full_data_use_policy . В резултат на това ние не можем да бъдем отговорни за използването на Вашата информация или съдържание от трета страна-социална мрежа, която използвате на свой собствен риск.


11) СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ


Нашите сайтове може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни или приложения, които не се контролират от Молсън Корс и не се уреждат с настоящите Правила за защита на личните данни. Ако предоставите информация на някой от тези сайтове, Вашата информация се управлява от техните правила за защита на личните данни. Съветваме Ви да прочетете внимателно правилата за защита на личните данни на всички сайтове или приложения, които посещавате. Ние нямаме контрол или власт над сайтовете на трети страни и не носим отговорност за каквато и да било информация, която предоставяте на такъв сайт.

Моля, имайте предвид, че ако ни предоставите информация чрез сайт на социална мрежа или участвате в сайт на социална мрежа, свързан с нашите сайтове, Вие се съгласявате с нашето използване на данните Ви за всякаква цел, както когато са ни изпратени директно чрез сайта.


12) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Нашите сайтове могат да включват интерактивни програми, които предоставят специфични услуги от друга компания, като „харесване“ или споделяне на съдържание, често наричани уиджети. Вие може да имате възможност да предоставите информация, като например имейл адреса си, за събиране чрез уиджет. Уиджетът може също да използва бисквитки и/или да събира данни за използването. Информацията, събирана с уиджет, се управлява от правилата за поверителност и защита на личните данни на компанията, която го е създала.


13) PRIVACY INQUIRIES, CORRECTING YOUR INFORMATION, AND CHOICE/OPT-OUT


A. Запитвания относно поверителността и защитата на личните данни


Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящите Правила за защита на личните данни или бихте искали да прегледате, актуализирате, коригирате или премахнете Лична информация от нашите регистри, моля, свържете се с нас, като използвате информацията по-долу. След като получим заявката Ви за премахване, ще премахнем Вашата Лична информация от нашите регистри, освен ако имаме конкретно законово изискване да запазим Личната Ви информация. Въпреки това, с изключение на случаите, когато разкриването се изисква по закон, ние може да решим да не предоставим достъп или да не направим промени, ако трудностите или разходите по предоставяне на достъп биха били несъразмерни спрямо рисковете за неприкосновеността на личния живот на лицето във всеки отделен случай, или когато правата на други лица ще бъдат нарушени чрез предоставянето на достъп.

Молсън Корс Пивоварна Компания
1801 California Street, Suite 4600
Denver CO 80202 USA
Имейл: dataprotection@molsoncoors.com

Моля, обърнете внимание, че комуникирането чрез имейл невинаги е сигурно, затова не предоставяйте никаква поверителна информация, включително данните на кредитни карти, в имейлите, които ни изпращате.

Поисканите изтривания или промени може да не влязат незабавно в сила. Ние ще се стремим да задоволим искането Ви възможно най-скоро.

За жители на Калифорния (или според изискванията на приложимите закони) – за да получите списък на Личната Ви информация, която Молсън Корс е разкрила на трети страни за целите на директен маркетинг през предишната календарна година, моля, изпратете по пощата писмено подписано искане до Молсън Корс на горепосочения адрес.

За допълнителна информация за това как ние осигуряваме спазването на приложимото законодателство на ЕС за поверителността и защитата на личните данни вижте раздел „Допълнителна информация за жителите на ЕС“ по-долу.


B. Актуализация на имейла


Ако желаете даден имейл адрес да бъде премахнат от регистрите ни, следвайте инструкциите за отписване, включени в имейлите, които сте получили от нас, или следвайте процеса, описан в подраздел A по-горе.


C. Актуализации за мобилен маркетинг (SMS и MMS)


Ако изберете да се присъедините към списък за мобилен маркетинг, имайте предвид, че обикновено има разходи, свързани с получаването на съобщения и данни чрез SMS (текст) или MMS (мултимедия). Те варират в зависимост от Вашия безжичен оператор и абонаментен план. Преди да се регистрирате, за да получавате нашите новини чрез мобилното си устройство, проверете какви са приложимите такси на Вашия мобилен оператор. Ако искате да спрете да получавате съобщения от нас на мобилното си устройство, моля, отговорете на съобщението със „STOP“ (или друго съобщение според случая). Можете да се свържете с мобилния си оператор за допълнителна информация относно получаването и спирането на мобилни съобщения.


D. Услуги във връзка с местонахождението


Ако сте активирали компютъра или мобилното си устройство да ни изпраща информация за местонахождението, може да имате възможност да откажете нашия по-нататъшен достъп до тази информация, като промените настройките на компютъра или мобилното си устройство или деинсталирате приложението.


E. Моментални известия


Ако искате да деактивирате моменталните известия на мобилното си устройство, прегледайте неговите настройки.


F. Анализи на трети страни


Google Анализ: За повече информация как да се откажете от нашето използване на Google Анализ и на неговите рекламни функции, посетете https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences , Quantcast: За повече информация как да се откажете от Quantcast, посетете сайта им на адрес https://www.quantcast.com/opt-out . Страница на DAA за отказване: Потребителите могат да се откажат от допълнително проследяване и целеви реклами, включително Google Анализ и Quantcast, чрез страницата за отказване на Digital Advertising Alliance (DAA) и страницата за отказване на Networking Advertising Initiatives (NAI), съответно на http://www.aboutads.info/choices/ и http://www.networkadvertising.org/choices/ , respectively.

14) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ЕС


A. Правно основание за обработване


Всяко обработване (т.е. използване) на Вашата Лична информация се основава на едно от редица правни условия. По принцип това са:

Вашето съгласие (напр. за поставяне на бисквитки, които обработват Лична информация, или за маркетинг от нашите партньори-трети страни); Изпълнението на нашия договор с Вас (напр. обработка на плащането или информацията Ви за доставка, за да се изпълни поръчката Ви); Спазване на правно задължение (напр. когато сме задължени да разкрием информация на съд или данъчен орган); и Наши законни интереси, при условие че те не отменят Вашите основни права и свободи (напр. когато ние осъществяваме наш собствен директен маркетинг към съществуващи абонати, при спазване на правото Ви да се откажете от това по всяко време).

B. Права на жителите на ЕС


Съобразно приложимите закони, като жител на ЕС може да имате някои или всички от следните права във връзка с Личната Ви информация:

Да получите копие от Вашата Лична информация, заедно със сведения как и на какво основание се обработва тази Лична информация; Да бъде изтрита Личната Ви информация (при определени обстоятелства, когато вече не е необходима за целите, за които е събирана или обработвана); Да ограничите обработването на Вашата Лична информация, когато: Точността на Личната информация се оспорва; Обработката е незаконна, но Вие възразявате срещу изтриването на Личната информация; Ние вече не се нуждаем от Личната информация, но тя все още се изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; Искате да оспорите обработване, което сме оправдали въз основа на правен интерес (за разлика от случаите, когато сте дали съгласието си или при изпълнение на договор с Вас); Искате да спрем да Ви изпращаме директен маркетинг; Оттегляте съгласието си ние да обработваме Вашата Лична информация (когато това обработване се основава на съгласието Ви); Възразявате срещу решенията, които се основават единствено на автоматизирана обработка или профилиране; и Желаете да получите или да видите копие на съответните предпазни мерки, в съответствие с които Личната Ви информация се прехвърля на трета страна или международна организация.

В допълнение към горепосоченото Вие имате право да подадете оплакване в местния надзорен орган (например Комисия за защита на личните данни в България).

Във връзка с тези права можете да се свържете с нас, използвайки информацията в раздел 13. Моля, имайте предвид, че ние може да поискаме доказателство за самоличност и си запазваме правото да поискаме такса, когато е разрешено от закона, например ако искането Ви е явно неоснователно или прекомерно. Ще се стремим да отговорим на исканията Ви в рамките на всички приложими срокове.


C. Прехвърляния към други държави за жители на ЕС


Трябва да знаете, че ние сме компания със седалище в САЩ и Вашата Лична информация редовно се прехвърля към и съхранява в САЩ за обработка.

Във връзка както с вътрешните прехвърляния, така и с използването на филиали, доставчици на услуги и снабдители, ако Лична информация се прехвърля извън рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“), ние ще предприемем мерки да гарантираме, че тази информация ще получи същото ниво на защита, както ако би останала вътре в ЕИП, включително като сключваме споразумения за прехвърляне на данни, използвайки Стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, или като се позоваваме на схеми за сертифициране, като Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Вие може да имате право да получите подробности относно механизмите, според които данните Ви се прехвърлят извън ЕИП.


15) ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Фактът, че използвате сайтовете и продължавате да използвате сайтовете след всички промени в Правилата за защита на личните данни, означава, че сте съгласни с общите условия на Правилата за защита на личните данни. Ако не сте съгласни с условията на настоящите Правила за защита на личните данни, не използвайте сайта и не ни предоставяйте никаква информация.

Ние може да променяме понякога настоящите Правила за защита на личните данни, като публикуваме допълнения или промени в тази страница, поради което Ви съветваме периодично да преглеждате тези Правила за защита на личните данни.

За да Ви помогнем да сте в течение на каквито и да било промени, предприемаме следните две действия: i) отбелязваме по-горе датата на последната актуализация на Правилата за защита на личните данни; ii) когато правим съществени промени в Правилата за защита на личните данни, публикуваме известие за тези промени на видно място на началната страница на сайта, близо до връзката към настоящите Правила за защита на личните данни, или изпращаме имейл до всички потребители, за които Молсън Корс (или съответното бизнес подразделение) има Лична информация. Ако използвате който и да е сайт след публикуването на променени Правила за защита на личните данни, ще се счита, че приемате променените правила, затова настоятелно Ви препоръчваме да преглеждате периодично Правилата за защита на личните данни.